Bovenste luchtweginfectie nhg

Nhg -standaard Acuut hoesten, nHG

Advertentie

Geneeskunde: nhg standaard - acuut hoesten

Lipanthyl) (minder goed) - informatie: cholesterol is 1/3 voeding (R/ dieet) en 2/3 leversynthese (R/ medicatie). Antibiotica: algemene beschouwingen pro contra penicilline-groep. Augmentin - bactericied - goed verdragen po (amoxy) - atoxisch - hoog doseren - zwangerschap ok - spectrumaanpassingen - stafylo ( Floxapen ) - gramnegatieven / anaeroben ( Augmentin ) - verweer tegen beta-lactamasen: clavulaanzuur ( Augmentin ) - allergie (vooral bij inspuiten) - vraagt. Roceph (3) - 1ste generatie actief tegen stafylococcen (alternatief van peni bij. Blwi) - goed verdragen po - weinig toxiciteit - gaan niet door bhb (wel cefuroxine axetil 3e generatie) - 10 kruisallergie met peni macroliden. Biclar - weinig allergie - weinig toxisch (lever) - orl - stafylo - pneumonie - mycoplasma, legionella - (pneumokok, haemophilus) - toenemende resistentie tegen streptococ, pneumococ en stafylococ Moderne tetracyclines.

Nhg, richtlijnen luchtweginfectie, huisarts Arts

mogelijk tegengaan van het cardioprotectief effect van acetylsalicylzuur. Diuretica: werkingsmechanisme: een overzicht: (bron: cursus Farmacologie deel 4) Analgeticaladder (cursus ha-geneeskunde, nhg standaard 'pijnbestrijding : trap 1a: niet narcotische analgetica: paracetamol Medicatie dosis tandarts / Verwerking Bijwerkingen Opmerkingen Paracetamol - oraal: 500mg-1g 4-6x/d meestal 750-1g nodig - rectaal: 1g 2-3x/d - chronisch: max 2,5 tot. hematologisch: * cave onderdrukking plaatjesaggregatie * niet met methotrexaat - andere: * Intoxicatie : Oorsuizen, duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn * hypoglycemisch effect van orale antidiabetica versterken Pyrazolon-derivaten novalgine 500mg-1g/3 tot 4 x agranulocytose trap 1b: niet narcotische analgetica: nsaid - bij onvoldoende effect van. veiligst voor de maag zijn ibuprofen en diclofenac * risicoverhogend: hoge leeftijd ( 60j vg van maagulcera, lori, ernstige comorbiditeit, hoge dosis nsaid, gelijktijdig cortico, ssri, antico of acetosal. selectieve coxibs minder risico - renaal: * perifeer oedeem, ani en cni, nefrotisch syndroom, interstitiële nefritis, papilnecrose * reden: verminderde perfusie van de nier * evenveel risico bij selectieve coxibs - hematologisch en cardiovasculair: * Trombocytenaggregatieremmend, maar risico minder bij selectieve coxibs * Verhoogd. analgetisch anti-inflamm - rectale toediening minder goed voorspelbare absorptie - interacties: klik hier - piekconcentratie plasma na 2 - 4 uur - in de lever tot inactieve metabolieten omgezet en vervolgens uitgescheiden door de nieren trap 1c: combinatie paracetamol nsaid trap 2: Zwakke opiaten. Cachectische, oudere pt en/of lever- of nierstoornissen: alle dosissen halveren * systematisch laxativa * indicatie: stabiele pijn * voordelen: minder constipatie, bij slikstoornissen geen injecties nodig Pijntherapie specifiek: Kankerpijn Koliekpijn neuropathische pijn Opmerkingen - oplaaddosis om zo snel mogelijk werkzaamheid te verkrijgen: pt krijgt. 's nachts meer - doorbraakpijn: zie hoger - bijwerkingen aanpakken: laxativa, anti-emetica - galkolieken - nierkolieken: nsaid voorkeur boven opioïden - ontstaat door beschadiging en dysfunctie van centrale of perifere zenuwstelsel:. Diabetische neuropathie, postherpetische neuralgie, trigeminusneuralgie, fantoompijn - eigenschappen: * schrijnende, brandende, schietende of stekende pijn * sensorische uitval in het aangedane gebied * soms pijnsensatie bij normale aanraking * autonome instabiliteit in het huidgebied dat door de aangedane zenuw wordt verzorgd Strategie stap 1: paracetamol. 3x800mg R/duur: minstens 3-6mnd max dosis: 3600 mg/d Cholesterol: - meest gebruikt: docsimvasta (statine) - nevenwerkingen: spierpijn - stop onmiddellijk medicatie - alternatief: fibraat (bv.

Cette méthode est plus rapide que la pince à épiler. En France, de 20 à 35 de la population en souffrent. 1, en général, ces produits se vendent dans des tubes ou des flacons comme les shampoings et se trouvent dans le rayon beauté des supermarchés à prix assez bas. Het verschil zit in het aantal aanwezige contacten. Elle est dite secondaire lorsqu'elle survient à la suite d'un autre problème sous-jacent tel une obstruction sur des vaisseaux profonds (elle sert alors de voie de circulation alternative un reflux veineux profond (à la suite d'une absence congénitale de valvules veineuses ou à une destruction. Today, playful debates rage salbe at chili cook-offs regarding which ingredients compose " real " chili. Belangrijkste interacties - versterking van het sederend effect van andere farmaca en van alcohol.

Bovenste luchtweginfecties symptomen en complicaties patient1

hoofdpijn, vertigo en verwardheid philips (frequenter met arylazijnzuur- en de indoolderivaten). lyell-syndroom en Stevens-Johnson-syndroom met de oxicams, celecoxib en valdecoxib. Belangrijkste interacties - verhoogd risico van philips gastro-intestinale letsels door nsaids bij gelijktijdig gebruik van corticosteroïden. verdringen van de coumarine-anticoagulantia van de plasma-eiwitten met sommige nsaids; voorzichtigheid is geboden, vooral in de eerste dagen van de toediening van het nsaid. verminderde renale excretie van lithium en stijging van de lithiumspiegels in het plasma. potentialisatie van de nefrotoxiciteit van ciclosporine. tegengaan van het effect van diuretica en antihypertensiva.

Steam inhalation is highly recommended by many who know what steam can. . Bellicha g, bellicha. (en) Hammarsten j, pedersen p, cederlund cg, campanello., «Long saphenous vein saving surgery for varicose veins. For assistance planning your steam bath or sauna environment, comparing steam generator or sauna heater units, choosing recessed waterproof lighting fixtures, purchasing parts, or installing bathing spaces, contact a steam or sauna project coordinator today. Pneumoniae belangrijk) - allergie: Zinnat 3 x 500 of avelox 400 1x2/d (bij IgE allergie) * cap ii (met complicaties, copd - augmentin retard 2x2g/d (H. Il s'agit d'un outil qui fonctionne plus ou moins comme une série de pinces à épiler automatiques : les poils sont arrachés par une série de pincettes mécaniques. Shop comfortably knowing that we buy it and inspect it before you do!

Luchtweginfectie - ziekten van ademhalingsstelsel

Luchtweginfecties bij kinderen - wkz - luchtwegportaalwkz

Role of surgical technique (stripping. They are also excellent addons to oxygen and ozone therapy. Des problèmes de cicatrisation au niveau de la stomie ou entre l'uretère et l'intestin peuvent provoquer une fistule, un canal anormal qui se forme au niveau de la suture. selectieve coxibs minder risico - renaal: * perifeer oedeem, ani en cni, nefrotisch syndroom, interstitiële nefritis, papilnecrose * reden: verminderde perfusie van de nier * evenveel risico bij selectieve coxibs - hematologisch en cardiovasculair: * Trombocytenaggregatieremmend, maar risico minder bij selectieve coxibs * Verhoogd. verlenging van het qt-interval is beschreven met meerdere neuroleptica, vooral deet de fenothiazines, droperidol, haloperidol, pimozide en benzamides.

het maligne neuroleptisch syndroom, gekenmerkt door koorts, spierrigiditeit, uitgesproken sedatie en creatinekinase-stijging, is een zeer ernstige verwikkeling die vroegtijdig steenpuist dient herkend en behandeld te worden. Les techniques de dérivation vers le rectum sont aujourd'hui exceptionnellement utilisées en France. Réalisée en ambulatoire sous guidage échographique au cabinet du praticien, son coût social est de loin le plus réduit, avec des résultats pour le moins probants. Your story can be as imaginative and creative as you want it. Publié le - 22h00. Tuberculostatica: - medicatie met leverenzyminductie: rifampicine ( Rifadine ) - combinatie onmogelijk! is een Webwinkel gespecialiseerd in Consumenten Elektronica en Accessoires, zoals kabels en stekkers, op het gebied van beeld en Geluid, computers.

Copd: behandeling: http nhg. Meestal zal het om ongecompliceerde luchtweginfecties gaan. Gemaakt tussen bovenste en onderste luchtweginfecties Tot de bovenste luchtweginfecties die. Bij acute hoest ten gevolge van ongecompliceerde luchtweginfecties heeft een afwachtend. Bij acuut hoesten zijn ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties (bacterieel.


Nhg -standaard Acuut hoesten M78 ( actualisering 2013). Acute luchtweginfecties veroorzaken een aanzienlijke ziektelast en zijn een. De methodologische verantwoording van deze rubriek treft u aan op www. Welke bacteriën veroorzaken acute bovenste luchtweginfecties? A steam sauna cabinet or portable steam sauna can help relieve muscle aches, improve muscle flexibility, relieve arthritis pain, improve skin and body tone, hydrate dry skin, increase circulation and metabolism, relieve stress, reduce inflammation and congestion, relieve spasmodic breathing, croup and asthma, stimulate the. Elle peut être difficile à effectuer soi-même ; les tarifs des professionnels peuvent être assez élevés.

Afweerstoornis, en recidiverende infecties mijn Kinderarts

De veronderstelling dat bij een bovenste luchtwegklacht het slijm uit de neus. Leg uit dat hoesten ten gevolge van een ongecompliceerde luchtweginfectie. Acuut hoesten zonder aanwijzingen voor een gecompliceerde luchtweginfectie en zonder andere risicofactoren voor een gecompliceerd beloop (zie verderop). De meest gestelde einddiagnosen bij de klacht hoesten zijn: bovenste luchtweginfecties (33 acute bronchitis/bronchiolitis (25 de klachtdiagnose. Nhg - standaard - 2013. Acuut hoesten: hoesten korter dan drie weken. Acuut hoesten wordt meestal veroorzaakt dna door een ongecompliceerde luchtweginfectie. En bacteriële luchtweginfecties en infecties van de bovenste en onderste.

Nieuws, cats, critically appraised revitive topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van. Knuistingh neven. Vraagstelling Om de toenemende.

de groep van de niet-selectieve nsaids zouden arylpropionzuurderivaten (ibuprofen, naproxen, ketoprofen, flurbiprofen) minder gastro-intestinale ongewenste effecten geven. Deze gastro-intestinale problemen zijn waarschijnlijk minder frequent met de cox-2-selectieve nsaids. bronchospasme, met mogelijke kruisovergevoeligheid voor andere nsaids en acetylsalicylzuur. hepatotoxiciteit : vooral diclofenac, nimesulide en sulindac - acute nierinsufficiëntie, vooral wanneer er een voorafbestaand lijden is zoals hartfalen, levercirrose met ascites, volumedepletie door diuretica, zoutrestrictie, nefrotisch syndroom, vasculaire aandoeningen. verergeren van hartfalen. hyperkaliëmie, vooral bij patiënten die kaliumsupplementen, kaliumsparende diuretica, of ace-inhibitoren nemen. mogelijk verminderde fertiliteit bij de vrouw.

Bij rugpijn in zwangerschap: paracetamol; Indien dit niet helpt: contramal opiaat agonist: geen gevaar voor baby op lange termijn en wat betreft ah depressie - antibiotica: Clamoxyl toegestaan - monuril mag indien amoxi niet helpt nsaid (praktijk, ) neuroleptica concreet * Analgetische dosis. Reuma: 1x2 co 's avonds Motifene: 10d 1/d * In dalende werkingskracht: biofenac - brufen - dafalgan * Brufen of cataflam (jongere leeftijd) goed effect bij faryngitis. Celebrex kan diarree en bloeddrukstijging veroorzaken (nieuw bextra ) Indicaties - inflammatoire toestanden. pijn en koorts (voor sommige nsaids, en dit aan lagere doses). pijn bij botmetastasen. nierkoliek: vooral martens diclofenac (intramusculair) Contra-indicaties - ulcus pepticum. antecedenten van astma of urticaria ten gevolge van de inname van acetylsalicylzuur of een nsaid.

Veel gestelde vragen over luchtweginfecties, gezondheidsnet

Compendium/medicatie, medicatie, voorschrift: - er mogen maar maximaal 2000 e insuline voorgeschreven worden op 1 voorschrift: 2000 e 10 penfills van.5 5 penfills van 3 2 flacons - griepvaccin:. Boven 65 jaar, chronische pathologie - verdoving: voluit schrijven! puffs: derdebetalersregeling van toepassing. compressen: 3 grote dozen - zuurstof: vermelden op voorschrift: * zuurstof * Debiet * Aantal flessen van 4200 liter * bevochtiger, opmerkingen: - ijzer (Losferron drinkampulles betere resorptie door gelijktijdige toediening van Vitamine C: Vitamine c is een anti-oxidans, waardoor fe niet oxideert (geoxideerd. voornaamste lokale nevenwerking van inhalatiecorticosteroïden: orofaryngeale candidiase - mond spoelen na puff - aldactone: gynaecomastie! Medicatie en zwangerschap: - gevaarlijkste periode is de periode tussen de tweede en twaalfde week van de zwangerschap! anticoagulantia: - heparine is te groot om transplacentair te gaan - orale anticoagulantia gaan wel transplacentair - orale anticoagulantia zijn tegenaangewezen: * in het begin van de zs: wegens online kans op congenitale misvormingen * op het einde van de zs: wegens mogelijke fetale bloedingen. Zwangere slaat voet om: therapie: lokaal ijs, paracetamol, kortstondig brufen.

Bovenste luchtweginfectie nhg
Rated 4/5 based on 771 reviews

Advertentie
bovenste luchtweginfectie nhg
Alle artikelen 36 Artikelen
Acuut hoesten wordt meestal veroorzaakt door een ongecompliceerde luchtweginfectie waarbij een antibioticum niet zinvol. Bij patiënten met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop bepaalt het kli-nisch beeld en eventueel aanvullend onderzoek of een antibioticum wordt aanbevolen.

4 Commentaar

  1. Nervous about identifying a reliable vendor? The differences between a steam room and a sauna are the types of heat they provide. Using a steam room or a sauna is a beneficial way to relax the muscles, revitalize the skin, improve blood circulation, and ease mental stress. Bonjour, pouvez-vous me dire ou se situent les varices pelviennes car j'ai des h morroides internes et en plus une douleur a l'aine.

  2. The steam and high heat make the bathers perspire. Find great deals on ebay for Steam sauna in Outdoor saunas. Find this Pin and. Wilkinson Sword zuiver Dassenhaar 236 -.

  3. View and Download zyxel communications pla-407 quick start manual online. Een Super scheerkwast dassenhaar krast vrijwel niet. In a recent episode of Top Chef, a team of contestants puts forth a dish featuring lightly smoked trout and a grated hard, salty cheese. I found myself wondering where hobos come from. Dit product met succes toegevoegd aan wishlist.

  4. Tijdschrift hematologie, tijdschrift allergie, tijdschrift neurologie en neurologie, tijdschrift oncologie).

  5. Acute bronchitis (ontsteking gelegen tussen het longweefsel en de luchtpijp) ontsteking van de keel (faryngitis). Bovenste en onderste luchtweginfecties. Diuretica: werkingsmechanisme: een overzicht: (bron: cursus Farmacologie deel 4) Analgeticaladder (cursus ha-geneeskunde, nhg, standaard 'pijnbestrijding. Het is gebruikelijk luchtweginfecties in te delen in bovenste en onderste luchtweginfecties. Bij de bovenste luchtweginfecties.

  6. Acuut hoesten wordt meestal veroorzaakt door een ongecompliceerde luchtweginfectie waarbij een antibioticum niet. Nhg -standaard Astma bij volwassenen (Derde herziening) Smeele i, barnhoorn mjm, broekhuizen bdl, chavannes nh, in t veen jccm, van der Molen t, muris jw, van. Geel slijm ophoesten of groen slijm ophoesten zijn veel geziene klachten. Wat moet je doen als je slijm of sputum ophoest en wat zijn de oorzaken?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*